About the Foundation, Czech Translation

Nadace Westona A. Price je nezisková, od daní osvobozená charita založená v roce 1999, jejímž záměrem je šířit výzkum nutričního průkopníka doktora Westona Price, jehož studie kmenů žijících mimo civilizaci ustanovila parametry lidského zdraví a určila optimální charakteristiky lidské stravy. Pricesův výzkum ukázal, že lidé dosahují dokonalé fyzické formy a výborného zdraví generace po generaci pouze tehdy, když konzumují nutričně bohaté potraviny a životně důležité aktivátory vitamíny rozpustné v tucích, které se nacházejí výhradně v živočišných tucích.
Záměrem nadace je opětovné zavedení nutričně bohatých potravin do lidské stravy pomocí vzdělání, výzkumu a aktivismu. Podporuje několik hnutí, která přispívají k tomuto záměru. Nadace dále usiluje o přesné výživové instrukce, organické a biodynamické farmářství, o dobytek krmený travou, společenství farem podporovaných nadací, označování výrobků etiketami, které budou obsahovat pravdivé informace, přípravu na rodičovství a sním spojené péče. Konkrétní cíle zahrnují založení univerzálního přístupu k čistému certifikovanému syrovému mléku a zákaz sunaru obsahujícího sóju.
Nadace usiluje o založení laboratoře, kde by se testoval obsah živin v potravinách, obzvláště v másle vyrobeného v různých podmínkách. Nadace chce dále provádět výzkum tzv. X-faktoru, který objevil Dr. Price, a určit vliv tradičních metod pro přípravu jídla na obsah živin a zajistit, aby se daly snadno sehnat zdravé (bio) potraviny.
Organizace a členové Nadace Westona A . Price skutečně věří tomu, že moderní technologie by měly být využívány k tomu, aby spíš pomáhaly zachovávat moudré tradice našich předků, než aby byly používány jako nástroj k ničení životního prostředí a lidského zdraví , obzvláště, když věda a poznatky mohou potvrdit platnost těchto tradic.
Čtvrtletní časopis Wise Traditions in Food, Farming and the Healing Arts , v překladu. Moudré tradice v jídle, farmaření a léčení, který nadace vydává, se zabývá vědeckými výzkumy v oblasti stravy, dále zemědělskými a lékařskými tradicemi z celého světa. Časopis obsahuje články, které mají čtenářům osvětlit současný vědecký výzkum, lidskou stravu, netoxické zemědělství a holistickou terapii. Časopis dále slouží jako zdroj informací, kde koupit potraviny které byly správně vypěstované a zpracované.
Zapamatujte si, prosím, že Nadace Westona A. Price NENÍ žádným obchodním sdružením.

Tim Boyd was born and raised in Ohio, graduated from Case Western Reserve University with a degree in computer engineering, and worked in the defense industry in Northern Virginia for over 20 years. During that time, a slight case of arthritis led him to discover that nutrition makes a difference and nutrition became a serious hobby. After a pleasant and satisfying run in the electronics field, he decided he wanted to do something more important. He is now arthritis free and enjoying his dream job working for the Weston A. Price Foundation.

Leave a reply

© 2015 The Weston A. Price Foundation for Wise Traditions in Food, Farming, and the Healing Arts.