About the Foundation, Swedish Translation

Weston A. Price Stiftelse

Översättning till svenska av Emma-Kia Velli

Original English Version

Weston A. Price Stiftelse är en icke-vinstdrivande skattebefriad välgörenhetsorganisation grundad 1999 för att sprida Dr. Weston Price forskning, näringslärans föregångsman, vars studier på isolerade, icke industrialiserade befolkningar fastställde förutsättningarna för människans hälsa och den optimala formen för människans föda. Dr. Price’s forskning visade att människan uppnår en perfekt fysik och hälsa under generation efter generation endast om de konsumerar näringsrik naturlig föda och de livsviktiga fettlösliga ämnen som endast återfinns i animaliskt fett.

Stiftelsen syftar till att återinföra en näringsrik mänsklig föda genom utbildning, forskning och aktiviteter. Den stöder ett flertal rörelser som bidrar till detta ämne inklusive omsorgsfull näringsutbildning, organisk och biodynamisk odling, boskapsuppfödning på naturbete, föreningsdrivna jordbruk, ärlig och informativ varudeklarering, föräldrautbildning och hälsokost. Särskilt omfattas en allmän tillgång till ren, kontrollerad färsk mjölk, och förbud för användning av sojaprodukter till spädbarn.

Stiftelsen ämnar att bygga upp ett laboratorium för tester av näringsinnehåll på mat, särskilt smör som producerats under olika förutsättningar; för att leda forskningen om den av Dr. Price upptäckta faktor “X”; och för att avgöra effekterna av traditionella tillagningsmetoder med avseende på näringsinnehåll och tillgänglighet i naturlig föda.

Styrelse och medlemmar i Weston A. Price Stiftelse står eniga i uppfattningen att modern teknologi skall användas för att tjäna våra förfäders kloka och närande traditioner, snarare än till att framkalla en förstörd miljö och folkhälsa; och att forskning och vetenskap kan utvärdera dessa traditioner.

Stiftelsen kvartalsskrift, Wise Traditions in Food, Farming, and the Healing Arts, utforskar vetenskapliga utvärderingar av dietära, agrara och medicinska traditioner över hela världen. Belysande och tankeväckande specialartiklar på aktuell vetenskaplig forskning; människoföda; giftfri odling; och holistiska behandlingar. Skriften fungerar även som referens till källor för mat som har blivit samvetsgrant odlad och framställd.

Leave a reply

© 2015 The Weston A. Price Foundation for Wise Traditions in Food, Farming, and the Healing Arts.